Podpora samoživitelů

Podpora samoživitelů

Diecézní charita ostravsko-opavská nabízí pomoc samoživitelům- zákonným zástupcům žáků, kteří se ocitli v tíživé finanční situaci a nemohou dopřát svým dětem školní výlet, obědy, školní pomůcky apod.

Zde najdete vzor k vyplnění žádosti:

Formulář- samoživitelé- VZOR vyplnění

Potřebujete pomoc s vyplněním formuláře? Obraťte se na kontakty poradny nebo na naše školní poradenské pracoviště: psycholog@zsserikova.cz