DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme rodiče dětí navštěvujících školní družinu, že ředitelka školy stanovuje pro období

od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 výši měsíční úplaty za školské služby: 250 Kč/žák. 

Podrobné informace naleznete zde:

OBECNÉ INFORMACE ŠD