Program PODPORA ZDRAVÍ

Dne 19. 4.2023 proběhla na naší škole vzdělávací a preventivní akce pro žáky 3. a 4. tříd. Program PODPORA ZDRAVÍ (téma – prevence užívání tabáku, nadužívání cukru a bezpečný pohyb na sociálních sítích) byl realizován ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem. Nejvýznamnějšími aktéry procesu podpory zdraví jsou rodiče a pedagogové, proto je klíčovou institucí pro realizaci podpory zdraví právě naše škola. Cílem programu je rozvíjet životní kompetence každého žáka tak, aby úcta ke zdraví a schopnost chovat se odpovědně ke zdraví svému i druhých, patřily mezi jeho celoživotní priority….

Mgr. Šárka Džubasová