Seznam přijatých dětí do 1. ročníku

Seznam přijatých dětí do 1. ročníku

SEZNAM PŘIJATÝCH

Zákonní zástupci obdrží v červnu přes email základní informace ohledně nástupu jejich dětí do 1. ročníku. Najdou zde seznam pomůcek, organizaci 1. školního týdne a také třídu, do které bylo jejich dítě zařazeno. V případě dotazů se obracejte na vedení školy.