Exkurze 8. ročníku

Středa 15. března 2023 byla pro žáky 8. ročníku tak trochu výjimečná. Vydali se totiž na bližší seznámení s fungováním Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. Nejprve si žáci ujasnili, kdo úřad tvoří a jaké oblasti pracovníci úřadu spravují. Velmi zajímavou byla prohlídka pracoviště matrikářky, kde mohli osmáci nahlédnout do matriční knihy z počátku 20. století. Další kroky žáků směřovaly do obřadní síně, tady si někteří žáci vyzkoušeli roli svatebčanů a vyslechli si tradiční proslov oddávajícího. Celý „ceremoniál“ uzavřely tóny klavírní skladby v podání jejich spolužačky. Poslední neméně zajímavou částí exkurze byla návštěva místostarosty Mgr. Radima Ivana, který žáky pozval do své kanceláře. Popsal budoucím studentům vlastní cestu vedoucí do křesla politika a zastupitele, současně přiblížil žákům úlohu volených zástupců města.

Ať už si žáci v budoucnu vyberou obor veřejnosprávní činnost nebo sociální činnost či profesi stavebního technika, ekonoma nebo ekologa, po dnešním dni vědí, že uplatnění mohou najít právě na některém takovém úřadě státní správy, jako byl navštívený ÚMOb Ostrava-Jih.

Zapsala: Mgr. I. Matějová, kariérový poradce