Zlatý Ámos u nás ve škole

Zlatý Ámos u nás ve škole

Každým rokem probíhá v ČR anketa Zlatý Ámos o nejoblíbenějšího učitele České republiky. Ve školním roce 2022/2023 přihlásili žáci 4. A do této ankety svou bývalou třídní učitelku Radanu Stojovićovou. Bylo k tomu zapotřebí získat 100 podpisů dalších žáků, což nebyl žádný problém. 

Regionální kolo 30. ročníku Zlatý Ámos se konalo dne 15.2. 2023  v oblasti Dolních Vítkovic v kině Etáž, kde zástupci třídy 4.A J. Ireinová, O. Lukeš a K. Šodek obhajovali  před tříčlennou porotou nominaci své učitelky. Žáci si připravili krátké originální povídání o p. uč. a jako překvapení zazněla i vtipná básnička, kterou si žáci sami složili. Po obhajobě následoval  rozhovor s žáky i s p. učitelkou.

Paní učitelka sice do dalšího kola nepostoupila, to však nemění nic na faktu, že svoji práci odvádí skvěle, což oceňují žáci i rodiče.