Olympiáda v anglickém jazyce

Dne 14. 2. 2023 proběhla na naší škole olympiáda v anglickém jazyce. Olympiáda proběhla ve dvou kategoriích. První kategorie se účastnili žáci 6. a 7. tříd, druhé kategorie pak žáci 8. a 9. tříd. Olympiáda byla koncipována stejným způsobem jako mezinárodní Cambridge zkouška v anglickém jazyce A2 úrovně. Žáci tak museli uspět jak v gramatické části textu, tak také v poslechové, čtecí a psací části. 

V první kategorii soutěžilo 10 žáků a byli vybrání 3 nejúspěšnější. Na 1. místě se umístila Michaela Havlíčková a postupuje tak do okresního kola, 2. místo obsadila Klaudie Hořanská a krásné 3. místo získala Barbora Macurová. 

Druhá kategorie byla početnější, soutěžilo celkem 18 žáků. Na prvním místě se umístil Tomáš Slavíček, taktéž postupuje do okresního kola. Denisa Nikolová obsadila 2. místo a 3. místo patří Václavu Komárovi.

Všem výhercům byly předány odměny hrazeny z fondu SRPŠ. Tímto všem, kteří přispěli do tohoto fondu, děkujeme.

Velké poděkování také patří Monice Kalusové a Tereze Matouškové, kolegyním, které se na přípravě podílely. 

Martina Dluhošová