Informace pro rodiče vycházejících žáků

Termín odevzdání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. 3. 2023 na příslušnou střední školu. 

První kolo přijímacího řízení probíhá v pracovních dnech od 22. 4. do 30. 4. 2023.

Jednotné přijímací zkoušky se konají v řádném termínu:

13. 4. a 14. 4. 2023 čtyřleté obory (s maturitou),

17. 4. a 18. 4. 2023 osmiletá gymnázia,

22. 4. 2023 zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na obory bez přijímací zkoušky (tříleté obory) na webových stránkách školy.

V případě přijetí uchazeče na SŠ nebo víceleté gymnázium musí uchazeč potvrdit svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru SŠ odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o rozhodnutí. 

(Pozn. Vydání zápisových lístků vycházejícím žákům proběhne na třídních schůzkách 18. 4. 2023 u jednotlivých třídních učitelů nebo po předchozí domluvě s kariérovým poradcem.)

V případě nepřijetí na SŠ doručí ředitel školy zákonnému zástupci písemné rozhodnutí o nepřijetí. Proti rozhodnutí se může zákonný zástupce odvolat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí prostřednictvím ředitele střední školy. 

V případě nejasností kontaktujte kariérového poradce Mgr. I. Matějovou

Tel. 702 265 809

e-mail: ivana.matejova@zsserikova.cz