Živá knihovna

Živá knihovna

Dne 24. 1. 2023 měli naši osmáci příležitost zúčastnit se oblíbené akce Živá knihovna studijních možností pořádaná ve Velkém světě techniky Dolní oblasti Vítkovice ve spolupráci Moravskoslezským krajem a Svazem průmyslu a dopravy.

Cílem této vydařené akce bylo představit žákům některé profese a obory vzdělání. Účastníci si tak mohli na vlastní kůži vyzkoušet některé činnosti typické pro daná povolání jako například policista, kuchař-číšník, cukrář, laboratorní asistent, ekonom, elektrikář, logistik ve výrobě, chemik, aranžér, konstruktér a programátor autonomních systémů nebo módní návrhář. Zástupci vybraných středních škol pak odpovídali na všetečné otázky našich žáků.

Vzhledem k tomu, že žáky čeká zanedlouho rozhodování o budoucím povolání, to byla pro všechny zúčastněné zajímavá inspirace pro jejich příští směřování.

 

 

Zapsala: Mgr. I. Matějová, kariérový poradce