Budoucí paní učitelky aneb naši žáci v MŠ

Budoucí paní učitelky aneb naši žáci v MŠ

V rámci kariérového poradenství se dne 10.2. žákyně 9. ročníku vydaly na svojí první praxi do naší mateřské školy. Mohly si tak vyzkoušet jaké to je být paní učitelkou. Žákyně se účastnily komunitního kruhu, her a také se seznámily s oblastmi, které je třeba ve vývoji dítěte sledovat (pedagogická diagnostika, grafomotorická cvičení a další). Paní učitelka jim ochotně odpovídala na jejich dotazy, které měly za úkol klást. Jsme rádi, že se žákyním praxe líbila a doufáme, že se do naší mateřské školky přijdou podívat v rámci své středoškolské praxe nebo snad na pracovní pohovor. Kdo ví…