Participativní rozpočet do škol 2022

V letošním roce 2022 jsme se již potřetí a pod záštitou školního parlamentu zapojili do projektu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih Školní pébéčko. Participativní rozpočtování je způsob hospodaření s veřejnými financemi. Umožňuje žákům aktivně ovlivňovat, do čeho se bude stanovená část peněz z rozpočtu města investovat. Úřad městského obvodu poskytl v tomto školním roce každé zapojené škole 30. 000 Kč. 

Projektu se zúčastnili žáci 3. – 9. ročníku ve spolupráci se svými třídními učiteli. Byla dohodnuta oblast investování: 

 • nové vybavení školy
 • sportovní pomůcky
 • volnočasové prvky  

Z navržených projektů bylo schváleno sedm, které postoupily do hlasování.

 1. Vybavení do kuchyňky
 2. Startovací bloky
 3. Výstroj pro florbal
 4. Školní literatura
 5. Maskot
 6. Květinová alej, stezka bosou nohou
 7. Vyvýšené záhony a kompostér

Hlasování probíhalo pomocí aplikace D21 ve dnech 20. – 23. 5. V hlasování, kterého se účastnili žáci 3. až 9. ročníku a všichni zaměstnanci školy, bylo pořadí na prvních místech:

 1. Startovací bloky
 2. Maskot
 3. Vybavení do kuchyňky

Protože stanovená částka byla 30. 000 Kč, byl vybrán pro realizaci druhý vítězný návrh. S realizací se začalo ještě v červnu a po jednáních s oslovenými firmami maskot v podobě šeříku dorazil do školy v prosinci a poprvé se představil na vánočním jarmarku. 

Celková cena o 69 Kč překročila rozpočet. Škola jej doplatila z vlastních zdrojů. 

Koordinátor projektu Mgr. Dana Kopecká