Mezitřídní turnaj v SUDOKU

Mezitřídní turnaj v SUDOKU

Dne 20. 12. po několikaleté pauze proběhl na škole turnaj v sudoku, jehož cílem bylo zjistit, na jaké úrovni se světově oblíbená základní verze sudoku nachází v povědomí mezi našimi žáky. I přes nemocí zdecimované počty žáků ve třídách II. stupně se objevili zájemci, kteří této logické hře s čísly fandí a z třídních kol postoupili do finále.

V 6. – 7. ročníku se mezi 12 účastníky umístili následující žáci takto:

1. – Zálubská Veronika (7. A);

2. – Bouchnerová Nela (7. A);

3. – Galaiko Arsenii (6. B);

4. – Janda Marek (6. A);

5. – Mikulenka Ondřej (7. A).

V 8. – 9. ročníku bylo umístění následující:

1. – Horová Viktorie (9. A);

2. – Farníková Tereza (9. B);

3. – Balogh Daniel (8. A).

Za svou snahu byli všichni soutěžící odměněni drobnými odměnami a sladkostmi.

Účastníkům přejeme, aby jim zájem o sudoku vydržel a rozšiřovali tak jeho popularitu v Česku.

Mgr. Věra Kociánová