Mikuláš

V pondělí 5. prosince do naší školy zavítal Mikuláš spolu s anděly a čerty. Protože jsme velká škola, přišli dokonce se svými pomocníky Mikulášové dva. Ve třídách na prvním i druhém stupni odměňovali hodné a vzorné děti sladkostmi. Neposlušné děti se musely z pekla vykoupit nějakou písničkou nebo básničkou. Ve spoustě tříd měli žáci s paní učitelkou připravenou vánoční písničku nebo koledu, kterou si všichni čerti a andělé rádi společně s dětmi zazpívali. Všichni žáci školy dostali sladkou mikulášskou nadílku. 

Děkujeme Mikulášům z 9. A a 9. B a všem jejich andělům a čertům.