Dějepisná exkurze – 6. ročníky

Dějepisná exkurze – 6. ročníky

V podzimním ránu 1. 10. 2022 se sešli žáci šestých tříd před školou, aby se alespoň na jedno dopoledne přenesli do dávných časů, v nichž bojoval o přežití pravěký člověk. Vydali se totiž na cestu do nedalekého Štramberka.

Nejprve se v nově opraveném muzeu Šipka dozvěděli více o člověku neandertálském, o jeho pravděpodobné podobě, o nástrojích, které využíval při lovu zvířat, nebo o způsobu lovu pravěkých zvířat.

Pak si děti v nedaleké jeskyni Šipka prohlédly místo, kde byly nalezeny kosterní pozůstatky dítěte člověka neandrtálského, a vyzkoušely si také, jakým způsobem tehdejší člověk rozdělával oheň.

Plni dojmů, nových informací a ještě doléhající vůně pečených štramberských uší se všichni vraceli do tepla svých domovů.

 

Za vyučující dějepisu Mgr. I. Matějová