Návštěva Hasičského muzea

V měsíci září navštívila třída 3.B Hasičské muzeum.