Recitační soutěž

Recitační soutěž

 

V úterý 21. 2. 2023 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Školnímu kolu předcházela kola třídní. Soutěž proběhla ve čtyřech kategoriích. Výkony soutěžících byly velmi vyrovnané. Pro prvňáčky to byla první zkušenost se soutěží, ale zvládli ji na výbornou.

 

A jak soutěž dopadla?

První místa v jednotlivých kategoriích obsadili:

1.A Klára Havránková

2.B Lukáš Plesník

3.B  Tereza Kobzová

5.A  Daniel Netolička

 

Všem zúčastněným děkujeme za snahu a aktivitu a vítězům gratulujeme. Nejlepší recitátoři postupují do obvodního kola.

 

Všichni žáci obdrželi jako odměnu knihu. Ty byly hrazeny z fondu spolku Pod Šeříkem. Tímto všem, kteří přispěli do tohoto fondu, děkujeme.

 

Ivana Vacková, Radana Juránková