2. října 2018 – Planeta Země 3000 – 6. až 9. ročník

2. října 2018 – Planeta Země 3000 – 6. až 9. ročník

Myanmar – divoká cesta do barmské říše

V úterý 2.10..2018 se žáci 2. stupně zúčastnili projektu v Kině Luna s názvem „Planeta Země 3000“, autoři nás tentokrát zavedli do státu Myanmar. Žáci byli poutavou a zajímavou formou seznámeni jak se základními informacemi o této zemi, tak se zajímavými místy či atraktivitami země. Žáci sledovali projekci se zájmem, nejvíce je asi zaujala jídla, která byla cestovateli Adamu Lelkovi v pořadu nabízena. Za účast na projekci škola obdržela DVD s pořadem, který bude dále využíván v hodinách zeměpisu, stejně jako v minulých letech také každý žák dostane jeden výtisk magazínu Koktejl.

Opět jsme byli spokojeni a těšíme se na nový program s názvem Kolumbie – ráj slasti a neřesti.

Mgr. L. Kovaříková, vyučující zeměpisu