16. listopadu 2018 – Soutěžíme v ZOO Ostrava

16. listopadu 2018 – Soutěžíme v ZOO Ostrava

Soutěž mladých zoologů je již tradiční podzimní akcí ostravské ZOO, která je určená pro pětičlenná družstva ve dvou kategoriích, pro žáky 6. -7. ročníku v I. kategorii a pro žáky 8. – 9. ročníku v II. kategorii. Tématem letošního kola bylo „Domestikace a česká a slovenská národní plemena“. Naši školu reprezentovala v I. kategorii tři družstva ze 6.A, 6.B a 7.B. Úkolem soutěžících bylo dobrovolně nastudovat a zvládnout anatomii, chování, způsob života, užitkovost vybraných národních českých a slovenských plemen domácího zvířectva a ptactva, vysvětlit pojmy domestikace obecně, historie domestikace, poznat domestikovaná plemena týkající se tématu v ZOO Ostrava.

Konkurence byla veliká, do soutěže se přihlásilo v I. kategorii 124 družstev ze základních škol a gymnázií  celého Moravskoslezského kraje. Přestože se ani jedno naše družstvo neprobojovalo do finále, musíme pochválit všechny soutěžící za nadšení, elán a zaujetí, které věnovali své přípravě. Zejména umístění družstva z 6. A lze považovat za překvapivý úspěch, neboť se svým výkonem dostali do první poloviny všech zúčastněných družstev.

 

Ještě jednou vyslovujeme pochvalu našim mladým zoologům s přáním, aby jim zájem o přírodu vydržel co nejdéle!!!

Mgr. Věra Kociánová